Partners

WE-powered: Tej Steiner & Greet Heylen

Tej Steiner (US) is een pionier in het inzetten van oude cirkelwijsheid om hedendaagse persoonlijke en collectieve transformatie te ondersteunen. Hij is grondlegger van het Heart Circle model, een proces dat bewustwording van mensen en groepen ondersteund. Hij is auteur van het boek en de videoserie ‘Waking Up with Everyone Around Us’. Al 30 jaar coacht hij individuen en koppels, en faciliteert hij groepen.

Greet Heylen (België) heeft sinds 2012 verschillende cirkelinitiatieven en vernieuwende sociale- en ecologische initiatieven opgestart en gecoördineerd die focussen op het versterken van verbinding, presentie en veerkracht. Als facilitator is ze gepassioneerd in het begeleiden van groepen die de collectieve creativiteit en wijsheid gebruiken om de maatschappelijke uitdagingen van vandaag aan te gaan. 

Tej en Greet richtten samen WE-powered op, een trainingscentrum waar mensen leren om op een nieuwe bewuste manier te relateren doorheen het samenzijn in cirkel. 

Tijdens de opleiding geven ze een ervaringsgerichte sessie waarin je kennismaakt met ‘5 manieren van zijn’ die veiligheid en verbinding creëren. Ze ondersteunen gezondheid, veerkracht, en creativiteit in relaties en gemeenschappen. Voertaal van de sessie is Engels. 

Positive Health international: Dr. Karolien van den Brekel-Dijkstra

Dr. Karolien van den Brekel-Dijkstra is werkzaam als huisarts in Nederland (Leidsche Rijn/Utrecht) en past al jaren Positieve Gezondheid toe in haar dagelijkse praktijk. Voor haar is gezondheid het vertrekpunt en staat de mens echt centraal. Positieve Gezondheid is een rode draad in haar leven, met veerkracht omgaan met de uitdagingen van het leven. In de 10 jaar dat ze in het buitenland heeft gewoond en gewerkt (New York, München, Osaka, Dublin), heeft ze ervaren dat ziektes overal hetzelfde zijn, maar hoe je ermee omgaat verschilt per cultuur en land. 

Ze is afgelopen jaren actief geweest in onderzoek, onderwijs en innovatie van de zorg op het gebied van preventie en Positieve Gezondheid, zowel lokaal, regionaal als nationaal. Sinds 2022 is ze directeur van Positive Health international om het gedachtengoed van Positieve Gezondheid internationaal op de kaart te zetten. Ze werkt hiervoor samen met institute for Positive Health (iPH) uit Nederland. Ze heeft inmiddels in België ruim 100 professionals getraind. Ze is actief betrokken bij het project Resilient Communities om kennis en ervaringen te delen over het implementeren van Positieve Gezondheid zowel bij individuen als in buurten en regio’s. Ze is co-auteur van Handboek Positieve Gezondheid in de huisartspraktijk, samenwerken aan betekenisvolle zorg. 

Emagine Life Center: Eddy Van Hemelrijck

Eddy Van Hemelrijck is samen met Xenia Orgielewski mede-oprichter van Emagine Life. Met het Emagine Life Center, een ontmoetingsplek in hartje Antwerpen, willen ze een nieuw verhaal schrijven voor onze relatie met onszelf, anderen en de planeet. Ze brengen er mensen bij elkaar en zorgen voor verbinding in een veilige omgeving. Ze werken er samen aan een betere toekomst voor mens en planeet.

Eddy geeft al meer dan 2 decennia lang workshops in bedrijven rond persoonlijk leiderschap. Hij doceert persoonlijke ontwikkeling en duurzaam ondernemen aan de Karel de Grote Hogeschool in Antwerpen. Zijn passie is mensen te inspireren om een zinvol en deugddoend leven te leiden, geïnspireerd op het Japanse IKIGAI principe. Eddy heeft een hart voor mens en natuur.

RE-STORY: Mischa Verheijden & Elke Leyman 

Mischa Verheijden en Elke Leyman zijn samen met Geert Degrande de oprichters en bezielers van de erkende coöperatieve vennootschap Re-story met inmiddels meer dan honderd coöperanten. Mischa en Elke zijn auteur van het boek Disrupt Jezelf (als je écht de wereld vooruit wil helpen, begin dan met innoveren aan de binnenkant). Samen met Jan Rotmans schreef Mischa de bestseller Omarm de Chaos. In haar keynote in de vorm van een voorstelling De illusie van Machteloosheid vertellt Elke hoe het komt dat we vaak denken dat we te klein zijn om iets te veranderen en op wie we zitten te wachten om wel iets te veranderen. Tijdens deze opleiding komen Mischa Verheijden en Elke Leyman verhalen vertellen.

“Wat als we je vertellen dat de chaos waarin we vandaag vastlopen ook ‘maar’ een verhaal is? Zonder dat we ons ervan bewust zijn, bepalen diepgewortelde verhalen ons denken, doen en laten. Zo is de algemene teneur al decennialang is: er is geen alternatief. Een idee dat ons tot aan de rand van de afgrond brengt en een belangrijke rol speelt in het feit dat heel veel mensen en de planeet opbranden. Wat als het wél anders kan? Wat als we het onderliggende verhaal van het nu dominante wereld- en mensbeeld veranderen? Wat als dat nieuwe verhaal eigenlijk een heel oud verhaal over heelheid en onderlinge verbondenheid als bron van het leven is? Een verhaal dat we uitgebannen hebben.”