INTERVISIE : NETWERK BURNOUT

INTERVISIE : NETWERK BURN-OUT

Als arts & coach bekwamer worden in de begeleiding van burn-out, aan de hand
van praktische tools en handvatten.

Het doorlopen van het 6-stappenmodel als kompas voor de begeleiding.
Coaching van burn-out gaat steeds gefaseerd.
Hiervoor is een actieve begeleiding & afstemming nodig tussen arts@coach.
Hoe doen we dat nu in de praktijk.
Heb jij als coach artsen in je netwerk, en als arts coache’s in je netwerk.
Hoe doen we dat nu in de praktijk?
Wat komt aan bod in de intervisie?
Opbouw van je netwerk.
Nieuwe inzichten, nieuwe tools die wérken in de praktijk
Intervisie van meegebracht casus-materiaal.

“Door experten wordt op een gestruktureerde wijze de follow up gegeven bij
patiënten met burn-out.
De intervisie zat prima in mekaar, verveelde op geen enkele moment en blijft nog
wel even nazinderen in het naar huis rijden. De dag nadien direct bruikbaar in de
consultatie… een bijscholing die energie gaf!” Dr. Hans S.

“Als begeleiding van surmenage, depressie, burn-out weggelegd is voor jezelf als
huisarts, dan is deze opleiding een aanrader! Hiermee kan je je skills verder
ontwikkelen en stapsgewijs met de patiënt op pad gaan.” Dr. Raymond V.

INSCHRIJVEN

Als huisarts kan u inschrijven voor de basis (indien eerste maal eendagsopleiding via netwerk burnout) OF verdieping (indien wèl reeds eendagspleiding via netwerk burnout). De datum wordt in samenspraak vastgelegd met kandidaat -cursisten. Bent u kandidaat, vul dan onderstaand formulier in.Ik neem dan met u contact op.

Als (loopbaan)coach kan u inschrijven voor de basis en de verdieping als u samenwerkt met huisartsen en de gedragscode van de VSEB volgt.