From I to we

Landen, bijtanken en weer opstijgen

From I to We

We zijn in een nieuw tijdperk gekomen. In het begin ervan.
Met nieuwe waarden en systemen die je ziet aan de horizon.
Niet alleen ons economisch systeem verandert, maar ook onze samenleving.
Het oude systeem heeft lang goed gewerkt, maar keert zich nu tegen ons.
Hier draait het om waarden als affectiviteit,efficiency en financiëel rendement.
Maar nu zien we nieuwe waarden verschijnen: vertrouwen, samen dingen doen, intrinsieke kwaliteit in het werk ervaren, zelfontplooiing.
Maar systemen veranderen pas als mensen veranderen.
Persoonlijke verandering is een voorwaarde voor systeemverandering.
Het is de persoonlijke transformatie naar een nieuwe stijl van leven
die door het creëren van de juiste omstandigheden ons doet floreren.
Dit zal er voor zorgen dat nieuwe levensvatbare systemen nadien ook volgen.

 

Jan Rotmans is hoogleraar aan de Erasmus Universiteit te Rotterdam. Hij publiceerde meer dan 200 maal over klimaatverandering, klimaatmodellen en duurzame veranderingen. Hij is oprichter van ICIS, Drift, Urgenda en Nederland Kantelt. Link naar video (omwenteling).

Een krachtig burgerinitiatief voor meer bloemen in Ranst

OERBLOEMEN Denkers én Doeners !

We dromen er van om in Groot-Ranst meer bloemen en bijen te krijgen.
Volgens mij gaan we daar effect van zien, en kleurrijker dorpen krijgen.
Misschien worden we zelf ook kleurrijker en vrolijker, en dan vooral, omdat dit leuk is om samen te doen.