In ONE DAY: MEDISCH HERSTEL VAN BURN-OUT

In ONE DAY: MEDISCH HERSTEL VAN BURN-OUT

Als arts/coach bekwamer worden in de begeleiding van burn-out, aan de hand
van praktische tools en handvatten.

Het doorlopen van het 6-stappenmodel als kompas voor de begeleiding.
In deze eendagscursus verdiepen we ons in de medische begeleiding van burn-
out .Luisteren naar het verhaal en de context van de patiënt om het herstel van
de patiënt mee mogelijk maken.
De huisarts stelt de (uitsluitings)diagnose,bepaalt zélf de arbeidsongeschiktheid
en zet de actieve begeleiding,als case-manager in. Hij verwijst gefaseerd naar zijn
netwerk.

“Een opleiding die energie geeft ! !
Eindelijk concrete handvatten om de zondvloed van overspanning & burn-outs in
onze maatschappij te counteren,zowel in preventie als in behandeling.
Direct bruikbaar in de praktijk. Goed gestructureerd.”

“Als begeleiding van surmenage, depressie, burn-out weggelegd is voor jezelf als
huisarts, dan is deze opleiding een aanrader! Hiermee kan je je skills verder
ontwikkelen en stapsgewijs met de patiënt op pad gaan.”

“Ik ben erg geïnteresseerd in de vervolgcursus omdat ik zoveel gehad heb aan de
basiscursus als HAIO afgelopen jaar. Dit was een onuitputtelijke bron van inspiratie
om mensen met surmenage, stress en burn-out te kunnen stimuleren en activeren.
Ik zie er echt het nut van in!”

Prijs: €200  Cursus, lunch en syllabus inbegrepen

INSCHRIJVEN

Actueel volgende opleidingsdagen:

DONDERDAG 19 september 9:00-17:00

Als huisarts kan u inschrijven voor de basis (indien eerste maal eendagsopleiding via netwerk burnout) OF verdieping (indien wèl reeds eendagspleiding via netwerk burnout).

Als (loopbaan)coach kan u inschrijven voor de basis en de verdieping als u samenwerkt met huisartsen en de gedragscode van de VSEB volgt.

De datum wordt in samenspraak vastgelegd met kandidaat -cursisten. Bent u kandidaat, vul dan onderstaand formulier in.Ik neem dan met u contact op.